<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=191978194824997&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Pärjäämme ilman esimiehiä, mutta emme ilman johtajuutta

Posted by Heli Saarelainen on 28.8.2018 14:01
Heli Saarelainen
Find me on:

Olin nyt elokussa MLP:n loistavassa valmentajapäivässä, jonka pääteemana oli esimiehetön organisaatio ja sen toteuttaminen. Päivässä oli kiinnostavia case-esimerkkejä, kuten Telian siirtyminen esimiehettömään organisaatioon.

Päivän jälkeen olin entistä vakuuttuneempi, että johtajuus on uusi musta ja jokaiselle kuuluva kansalaistaito. Sitä tarvitaan erityisesti silloin, kun johtajia ei ole – sillä itseohjautuvuus on illuusiota.

 

"Johtajuus on uusi musta ja jokaiselle kuuluva kansalaistaito, jota tarvitaan erityisesti silloin, kun johtajia ei ole."


Kun ihmisellä on selkeä kuva mitä tavoitellaan, ymmärrys siitä miten sinne päästään sekä mahdollisuus päättää itse, miten oman tekemisensä priorisoi ja millä keinoin etenee, puhutaan itseohjautuvuudesta. Itseohjautuvat ihminen voi heittäytyä tekemiseen, päästä mahtavaan flow-tunteeseen ja saavuttaa uskomattomia tuloksia.

Tämä kokemus ja heittäytyminen on todellisuutta, mutta sen näkeminen pelkkänä itseohjautuvuutena, jossa ei tarvita johtajuutta, ei kanna pitkälle.

Itseohjautuvuuden illuusiolla tarkoitan sitä, että flow-tilaan ei pääse ilman turvallisuuden tunnetta. Tietoisuus siitä, että voi rauhassa ja turvallisesti syventyä asioihin – sillä tarvittaessa joku auttaa ajoissa, jos uhkaa eksyä yhteiseltä polulta – on asian ydin.

 

"Flow-tilaan ei pääse ilman turvallisuuden tunnetta. Siis ilman sitä turvaverkkoa, jonka hyvä johtaja luo."


Ajatus, että jokainen tiimiläinen itseohjautuvasti ohjaa itseään, ei siis vastaa todellisuutta. Itsehojautuvan tiimin jäsenet tarvitsevat läpinäkyvää ja avointa seurantaa sekä tunnetta oman työn merkityksellisyydestä ja siitä, että kuuluu osaksi tiimiä. Siis sitä turvaverkkoa, jonka hyvä johtaja luo.

Johtaja on mahdollistaja, joka tuo ihmisten potentiaalin esiin, vahvistaa heidän itseluottamustaan ja tuo tiimiä rajoittavia uskomuksia hienotunteisesti esille. Hän auttaa ymmärtämään yhteisön kunkin jäsenen arvon ja merkityksellisyyden, kitkee pois itsekkyyden, vahvistaa myötätuntoa – ja näin auttaa tiimin jäseniä onnistumaan sekä saa jokaisen kaivamaan esille paremman version itsestään.

Hyvä johtaja rakentaa läpinäkyvyyttä prosesseihin ja toimintamalleihin, vahvistaa ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla enemmän oma itsensä, kehittää kokeilemisen kulttuuria sekä kasvattaa tiimin kykyä innostua erilaisuudesta. Hän rakentaa yhteisöä, jota ohjaa empatia, ja luo turvaverkon, jossa kompurointi ja mokat ovat väylä oppimiseen. Häneen voi luottaa.

 

"Ilman hyvää johtamista mikään organisaatio ei muutu tiimiksi, jossa ihmiset yhdessä rakentavat uusia innovaatioita ja ihmeitä."


Ilman tällaista johtamista mikään organisaatio ei muutu tiimiksi, jossa ihmiset yhdessä rakentavat uusia innovaatioita ja ihmeitä. Itseohjautuvuus on siis hyvien johtajien luoma kaunis illuusio.

Esimiehetön organisaatio ei siten tarkoita johtamisen loppumista – päinvastoin. Se asettaa kaikki tiimiläiset entistä suurempaan vastuuseen toisistaan ja tekee hyvästä johtajuudesta entistäkin tärkeämpää. Siksi johtajuus on uusi musta, jokaiselle kuuluva kansalaistaito.

 

Heli Saarelainen is the CEO of Viking Theories. She has been helping managers to improve their leadership skills for several years. In the 90s, she studied classical ballet and saw David Hasselhoff live in Leipzig.

Topics: blog, leadership, self-organizing teams

vt_blog_right-sidebar_image_566x566

Sign up for our Newsletter

Recent Post

Get social with us

Viking Theories on LinkedIn
Viking Theories on Facebook
Viking Theories on Twitter
Viking Theories on Instagram