<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=191978194824997&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Monesta yrityksestä puuttuu tämä: aika oppia

Posted by Heli Saarelainen on 25.9.2018 11:32
Heli Saarelainen
Find me on:

Olimme viime viikolla oppimiseen ja kehittymiseen keskittyvässä Dare to Learn -tapahtumassa Kaapelitehtaalla. Tunnelma oli kuin festareilla (tosin huomattavasti vähemmän humaltunut): ihmiset olivat hyvällä fiiliksellä, innostuneita ja intoutuivat juttelemaan jopa ventovieraiden kanssa. Vain bändit puuttuivat.

Tutustuin kaksipäiväisen tapahtuman teemoihin kahdesta näkökulmasta: edTech-ratkaisutoimittajan ja HR-ammattilaisen. Käteen jäi paljon – esimerkiksi ymmärrys siitä, mitä monen yrityksen nykyisessä työkulttuurissa pitää korjata.

 

Oppimista voi tapahtua missä vain. Pelkään kuitenkin, että meiltä unohtuu se kaikista tärkein asia: aika oppia.

 

Dare to Learnin asiantuntijaluennot olivat kärkiluokkaa. Niissä perehdyttiin tuoreimpiin tieteellisiin havaintoihin oppimisesta sekä ratkaisuihin, joilla oppiminen voidaan nostaa uudelle tasolle. Puhujat käsittelivät erilaisia oppimisen ja opettamisen metodeja ja moni korosti, miten oppiminen pitää saada pois luokkahuoneesta. Painotettiin, että meidän on ymmärrettävä, että oppimista voi tapahtua missä vain. Paljon puhuttiin itseohjautuvasta oppimisesta ja sen edellytyksistä, eli turvallista tilasta oppia ja kokeilla, motivaatiosta, intohimosta ja flow’sta.

Uusi tutkimustieto oppimisesta oli erittäin kiinnostavaa ja puhe itseohjautuvuuden mahdollistamisesta inspiroivaa. On hienoa, että meillä Suomessa järjestetään tällaisen kokoluokan tapahtuma, jossa uraauurtavalla tavalla syvennytään oppimiseen ja omaksumiseen. Tapahtuman aikana mieleeni kuitenkin nousi pelko, että kaiken tämän innostavan pöhinän keskellä meiltä unohtuu tärkein asia: aika oppia.

Oppimiselle korvamerkitty aika on juuri se seikka, mikä nykyisessä työmaailmassa pitäisi fiksata kuntoon. LinkedInin tekemän tutkimuksen* mukaan organisaatioiden osaamisen kehittämisen suurin haaste tällä hetkellä on, etteivät työntekijät löydä aikaa oppimiselle. Jopa 94 % työntekijöistä sitoutuisi yritykseen ja pysyisi työpaikassaan pidempään, jos he kokisivat, että heidän urakehitykseensä panostetaan. 

 

Yritysten kannattaa rakentaa oppimiselle avoin kulttuuri, jossa itsensä kehittäminen ei ole pois "oikeista töistä" vaan nimenomaan osa sitä.

 

Jotta osaajat saadaan pidettyä organisaatiossa, yrityksen kannattaa rakentaa oppimiselle avoin kulttuuri. Sellaisessa kulttuurissa puhutaan oppimisen imusta ja vahvistetaan ilmapiiriä, jossa ihmisillä on ihan oikeasti täysi mahdollisuus oppia. Siellä itsensä kehittäminen ei ole pois ”oikeista töistä” vaan nimenomaan osa sitä. Eli ”meillä pääset kehittämään ammatillista osaamistasi” -löpinästä on tehtävä todellisuutta. 

Tällaisen kulttuurin luominen ei toki ole helppoa ja yksinkertaista. Alkuun on kuitenkin helppo päästä: jos ihmiset eivät osallistu heille tarjottuihin kursseihin ja tartu oppimismahdollisuuksiin, tilanne on otettava tosissaan. Miksi meillä käy näin? Mitä tämä tarkoittaa tulevaisuuden kannalta suhteessa kilpailijoihin? Miten saamme ihmiset innostumaan oppimisesta ja varaamaan sille aikaa?

Nykymaailmassa, jossa toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja tekoäly tekee tuloaan, meidän on opittava oppimaan nopeammin. Osaajat on saatava sitoutumaan ja kehittämään itseään. Tässä auttavat entisaikana väheksytyt mutta nykyään kultaakin kalliimmat soft skillsit, joita niitäkin voi opetella. Dare to Learnissa korostunut itseoppiminen on tässä tärkeässä asemassa – mutta mielestäni ensisijaisesti yritysten tulee nyt katsoa peiliin. On megaluokan virhe jättää oppiminen toissijaiseksi yrityksen strategiassa.

 

On yritysten elinehto, että oppimiselle varataan riittävästi tilaa ja kaistaa organisaatioiden sisällä.

 

Suomalaisissa yrityksissä ja  organisaatioissa on töissä lukuisia HR-ammattilaisia, jotka suhtautuvat oppimiseen suurella intohimolla ja joilla on roppakaupalla tietoa osaamisen kehittämisestä. He tekevät valtavasti töitä saadakseen uudenlaiset oppimismetodit käyttöön omassa organisaatiossaan. Toivon hartaasti, että heidän tekemälleen työlle myös varataan riittävästi tilaa ja kaistaa organisaatioiden sisällä. Se on yritysten elinehto.

Valitettavasti vain harvassa yrityksessä oppiminen on aidosti johdon sydämen asia. Se näkyi myös Dare to Learnissa: yritysjohtajat edustivat siellä harvinaista vähemmistöä. Niin kauan kuin yritysjohto ei nosta oppimista yhdeksi tärkeimmistä prioriteeteista ja varaa sille omasta kalenteristaan riittävästi aikaa – ja samalla ole mukana luomassa oppimiselle avointa kulttuuria – niin Dare to Learn -tapahtuman anti ei nouse ansaitsemalleen tasolle.

*Workplace Learning & Development Report 2018

 

Heli Saarelainen is the CEO of Viking Theories. She has been helping managers to improve their leadership skills for several years. In the 90s, she studied classical ballet and saw David Hasselhoff live in Leipzig.

 

Photo by Josh Hild on Unsplash

Photo by Josh Hild on Unsplash

Topics: blog, leadership, learning technology, dare to learn, soft skills, lifelong learning

vt_blog_right-sidebar_image_566x566

Sign up for our Newsletter

Recent Post

Get social with us

Viking Theories on LinkedIn
Viking Theories on Facebook
Viking Theories on Twitter
Viking Theories on Instagram